Farklı Malzeme Türlerinin Isı İletim Katsayılarının Hesaplaması

Özet: Isı iletim katsayısı, ne kadar küçük olursa ısı kaybı da o kadar az olur. Son yıllarda binaların enerji verimliliğine olan bilimsel ilgi giderek artmaktadır. Pek çok ülkenin enerji tüketimi harcamalarındaki büyük oran binaların ısıtılması ve soğutulması maliyetlerini oluşturmaktadır. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanımı ısı yalıtımı ile ilgilidir. Isı yalıtım malzemesinin seçimi veya yeni bir malzemenin imalatı bu konuda oldukça önemlidir. Yeni bir malzemenin imalatı veya malzeme seçimini yaptıktan sonra hesapların yapılabilmesi için o malzemenin ısı iletim katsayısının bilinmesi gerekir. Bu nedenle ısı gereksinimlerini karşılayabilmek için, ısı iletim katsayısını belirlemek gerekmektedir. Bu kapsamda ısı iletim katsayısını hesaplayabilmek için deneysel bir çalışma yapılmış ve literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Devamını Oku

Güneş Enerjisi Kullanılarak Meyvelerin Kurutulması

Özet: Ülkemizde güneş ışığı almayan ve yoğun nemli bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgelerde meyvelerin kurutulması istenildiği gibi yapılamamaktadır. Yapılacak olan proje bu sorunun çözümü üzerinedir. Projenin amacı meyve kurutma için yetersiz kalan güneş ışığını daha verimli kullanarak hem daha hızlı hem de daha kaliteli ürün elde etmektir. Yapılan cihazda meyvelerin bulunacağı 2 adet siyah yüzeyli cam malzeme, 1 adet güneş paneli ve içerideki havanın, cihazda bulunan meyvelere daha hızlı hava akışı sağlaması için fan kullanılmıştır. Meyvelerin bulunacağı malzemeler cihaza hava sirkülasyonunun en iyi olduğu şekilde monte edilmiş ve bu şekilde verimin artması gözlenmişti. Kullanılan fanın enerjisi için gerekli olan güç ise güneş panelinden elde edilir.

Devamını Oku

Konsol İstinat Duvarında Çeşitli Parametrelerin Tasarıma Etkisinin İncelenmesi

Özet: Yol kenarlarında, dere kenarlarında ve şevli arazide toprağın kaymasını veya suyun zemini aşındırmasını önlemek amacı ile yapılan duvarlara istinat duvarları denir. Tabii zeminler ile toprak, kum, çakıl gibi malzemelerden oluşan dolgu zeminler; uygun şev açılarına sahip değilse dengede duramayıp göçebilirler. Göçme; uygun şev açıları veya istinat duvarı ile engellenebilir. İstinat duvarları, ulaşım sistemlerinin yarma ve dolgularında köprü kenar ayaklarında, bodrum kat duvarlarında, heyelan ve taşkın önleme bölgelerinde, rıhtım duvarlarında, kömür ve maden cevheri gibi malzemelerin tutulması gibi sahalarda kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada çeşitli parametrelerin konsol istinat duvarları tasarımına etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde; kayma ve dönmeye karşı güvenli bir tasarım için gereken taban genişliği artan duvar yüksekliği ve artan dolgu birim hacim ağırlığı ile ciddi bir şekilde artmaktadır. Duvar ve taban kalınlıklarının etkisinin oldukça az olduğu ve artan birim hacim ağırlıkla bu etkinin ortadan kalktığı görülmüştür. Artan dolgu içsel sürtünme açısı beklendiği gibi tasarımda gereken taban genişliğini azaltmaktadır.

Devamını Oku

Rf Uygulamaları İçin Düşük Gürültülü Yükselteç Tasarımı

Özet: Düşük gürültülü yükselteçler (Low Noise Amplifiers-LNAs) birçok iletişim sisteminin girişindeki anahtar elemanlardır. Bu sistemler girişlerinde düşük seviyedeki sinyalleri alır ve mümkün olduğunca düşük gürültü ekleyerek yükseltirler. Yüksek frekans etkilerini minimuma indirmek için RF transistörlerinin kılıf tipleri diğer düşük frekans transistörlerine göre farklılık gösterir. Birçok uygulamada LNA’lar mikrodalga sinyallerinin yükseltilmesi amacıyla kullanılırlar. Mikrodalgalar çok kısa boylu radyo dalgalarıdır. Elektromanyetik tayfta basit radyo dalgaları ile kızılötesi dalgalar arasında yer alan mikrodalga sinyaller yağmur, sis ve kirli hava içinden az miktarda zayıflama ile ilerleyebildiklerinden iletişim sistemlerinde tercih edilirler. Örneğin, telefon tesislerinin çok zor olarak kurulabileceği dağlık arazilerde haberleşme mikrodalgalarla sağlanır. Mikrodalga sinyaller 19. yüzyılında bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında radar ve radyo frekans uygulamalarında kullanımları yaygınlaşmıştır. Günümüzde haberleşme, sağlık, endüstriyel ve askeri uygulamalarında kendine geniş kullanım alanı bulmuştur. Ayrıca FM radyo ve TV vericilerinin uzay haberleşmeleri de mikrodalga frekansları ile yapılmaktadır. Hafif ve küçük boyutlu olarak üretilebilen LNA’lar, radarlarda, cep telefonlarında, kablosuz internet erişiminde, Bluetooth kulaklıklarda, mağaza güvenlik sistemlerinde kullanılırlar. Mikrodalga kuvvetlendiricilerin klasik tasarımı bazı güçlükler oluşturmaktadır. Bunlar sınırlı bant genişliği, gürültü faktörü, kararlılık, giriş-çıkış yansıma kaybı, toplam dönüştürücü kazancı olarak özetlenebilir. Mikrodalga kuvvetlendirici tasarım aşamaları aktif eleman seçimi, giriş uydurma devresi tasarımı, çıkış uydurma devresi tasarımı, DC kutuplama devresi tasarımı olarak dört ana başlıkta toplanmaktadır. Tasarımda dikkate alınması gereken kavramlar yansıma, saçılma (s) parametreleri, dönüş kaybı, duran dalga voltaj oranı ve kalite faktörüdür. Bu çalışmada, bir LNA devresi tasarlanmış ve gerçekleştirilmişti. Bu yükselteç devresi üzerinde gerçekleştirilen ölçümler bu devrenin çeşitli haberleşme uygulamalarında kullanılabileceğini göstermektedir.

Devamını Oku

Güneş Pilleri ve Fanların Kullanılmasıyla Ev Radyatörlerinde Isı Transferini Arttırılması

Özet: Ev ısıtma sitemlerinde günümüz çağında genellikle kombi (Doğalgaz), kömür kazanları kullanılmaktadır. Her iki sistem yakıtla ısıtılan suyun kalorifer petekleri (Eşanjör) içerisinde dolanarak sahip olduğu ısısını peteklere buradan da havaya vermesi sonucu ortamın ısınması sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri üzerinde hava ile petek arasında doğal taşınımla bir hava transferi olmaktadır. Genellikle, kalorifer petekleri gibi eşanjörlerde ısı transferinde zorlanmış taşınım yöntemi kullandığında, ısınan hava ortamdan daha hızlı uzaklaştırılır ve ısı transferinde büyük rol oynayan Nusselt Sayısı artacaktır. Nusselt’in artması ısı transferinin artması demektir veya diğer bir deyişle kalorifer peteklerinin verimi artmış olacaktır. Bu projede, kalorifer peteği altına yerleştirilmiş fanlar sayesinde havanın ortamdan daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlanmıştır. Kullanılan fanlar bir akü ile beslenilmiş ve ayrıca akü ile fanlar arasındaki devre sayesinde fanlar sürekli değil belli süre aralıklarında çalıştırılmışlardır. Akü beslemesi ise güneş pilleri aracılığı ile yapılmıştır. Güneş pillerinin gün ışığından aldığı elektrik enerji aküye depolanacak geceleri de bu sayede fanlar çalıştırılabilecektir. Bu sayede kalorifer peteğinin bulunduğu ortamda ısı transferi daha etkili bir hale gelmesini sağlamayı amaçlanmıştır. Bu projede, kalorifer peteklerinin mimaride daha kullanışlı ve pratik olabilmesi için tasarımda duvar içerisine gömülebilen bir tasarım ile daha estetik bir hale getirmeyi amaçlanmıştır.

Devamını Oku