Konsol İstinat Duvarında Çeşitli Parametrelerin Tasarıma Etkisinin İncelenmesi

Özet: Yol kenarlarında, dere kenarlarında ve şevli arazide toprağın kaymasını veya suyun zemini aşındırmasını önlemek amacı ile yapılan duvarlara istinat duvarları denir. Tabii zeminler ile toprak, kum, çakıl gibi malzemelerden oluşan dolgu zeminler; uygun şev açılarına sahip değilse dengede duramayıp göçebilirler. Göçme; uygun şev açıları veya istinat duvarı ile engellenebilir. İstinat duvarları, ulaşım sistemlerinin yarma ve dolgularında köprü kenar ayaklarında, bodrum kat duvarlarında, heyelan ve taşkın önleme bölgelerinde, rıhtım duvarlarında, kömür ve maden cevheri gibi malzemelerin tutulması gibi sahalarda kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada çeşitli parametrelerin konsol istinat duvarları tasarımına etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde; kayma ve dönmeye karşı güvenli bir tasarım için gereken taban genişliği artan duvar yüksekliği ve artan dolgu birim hacim ağırlığı ile ciddi bir şekilde artmaktadır. Duvar ve taban kalınlıklarının etkisinin oldukça az olduğu ve artan birim hacim ağırlıkla bu etkinin ortadan kalktığı görülmüştür. Artan dolgu içsel sürtünme açısı beklendiği gibi tasarımda gereken taban genişliğini azaltmaktadır.

Devamını Oku

Optik Hız Ölçer

Özet Motor pervanesi ölçümü için tasarlanan bu cihaz, temassız olarak motor hızının RPM cinsinden ölçümünü gerçekleştirecektir. Bu amaçla IR sensör kiti ve motor pervanesine ile bir yansıtıcı yüzeyden yararlanılmıştır. Sistemde pervaneye yerleştirilen yansıtıcı yüzeyden yansıyan ışık IR sensör kiti ile algılanarak oluşan akım darbeleri arasındaki zaman farkından motorun dönüş hızı belirlenmektedir. Bu sayede motor dönüş hızının temassız ve dolayısıyla güvenli şekilde tespit edilmiş olacaktır. Arızalar çoğunlukla bakımsızlıktan, bilgisizce, kötü koşullarda kullanmadan meydana gelir ve mekaniksel veya elektriksel arıza olarak kendini gösterir. Bu arızaları saptamak için de motor cinsine bağlı olarak önceden bazı bilgilere sahip olmak gerekir. Motorun çalışma prensibi ve teknik bilgilerine sahip olunduktan sonra arızanın belirlenmesi kolaylaşır, sistemin normal çalışabilirliği kontrol edilebilir ve yüksek maliyetli onarımların önüne geçilir. Bu projenin amacı, özellikle sanayi sektöründe, otomasyon sistemlerinde ve motorların kullanıldığı her alanda yüksek onarım maliyetlerinin önüne geçilmesi, çalışır sistemin test edilmesi ve verimliliğin iyileştirilmesine yardımcı olmak için optik hızölçerin tasarlanmasıdır.

Devamını Oku

Çelik Kirişlerin Yangın Dizaynı – Excel Geliştirilmesi

Özet: Yangına dayanıklı çelik yapı tasarımı için yüksek sıcaklıklarda çeliğin fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişimin bilinmesi gerekir. Isı altında, çeliğin ısıyla ilişkin fiziksel özellikleri çeliğin cinsine göre önemli farklar göstermemektedir. Çelik, malzeme olarak yanıcı olmamakla birlikte ısıya karşı oldukça duyarlıdır ve ısı yükseldikçe mukavemetinde ve dayanımında hızlı düşüşler meydana gelir. Çelik, korunmasız olduğunda, yüksek sıcaklıklarda yumuşamaya başlayarak mukavemetini yitirir ve şekil değiştirir. Bu nedenle, çelik yapı elemanlarının yangına karşı korunması genellikle gereklidir. Bir çelik yapı elemanının yangına karsı dayanımı, yapı önem derecesine göre standartlarda belirtilen sure olarak 60 dakika olmalıdır. Korunmamış çeliğin ısınma ve isi emme oranı, korunmuş çeliğe göre oldukça yüksektir. Bu makalede amaçlanan yangın esansında korumalı çelik kiriş ile korumasız çelik kiriş arasında sıcaklık farklarını görüp olası bir yangında yapıda oluşacak hasarlardan dolayı can ve mal kayıplarını azaltmak için yapıda pasif yangın sistemlerini uygulamaktır. Bu amaçla; dizayn eşitlikleri uygulanarak, çelik bir kiriş oda sıcaklığında ve yangın sıcaklığında moment ve kesme kapasitesi kontrolleri yapılarak modellenmiştir. Diğer bir yandan, bu çalışma korumalı ve korumasız çelik bir kirisin oda sıcaklığında veya yangın etkisinde dizaynı için kişilere yardımcı olacaktır

Devamını Oku

Farklı Malzeme Türlerinin Isı İletim Katsayılarının Hesaplaması

Özet: Isı iletim katsayısı, ne kadar küçük olursa ısı kaybı da o kadar az olur. Son yıllarda binaların enerji verimliliğine olan bilimsel ilgi giderek artmaktadır. Pek çok ülkenin enerji tüketimi harcamalarındaki büyük oran binaların ısıtılması ve soğutulması maliyetlerini oluşturmaktadır. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanımı ısı yalıtımı ile ilgilidir. Isı yalıtım malzemesinin seçimi veya yeni bir malzemenin imalatı bu konuda oldukça önemlidir. Yeni bir malzemenin imalatı veya malzeme seçimini yaptıktan sonra hesapların yapılabilmesi için o malzemenin ısı iletim katsayısının bilinmesi gerekir. Bu nedenle ısı gereksinimlerini karşılayabilmek için, ısı iletim katsayısını belirlemek gerekmektedir. Bu kapsamda ısı iletim katsayısını hesaplayabilmek için deneysel bir çalışma yapılmış ve literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Devamını Oku

Mikrodalga ve Radyo Dalga Enerji Hasadı

Özet: Son yıllarda, yenilenebilir enerjiye artan talep nedeniyle insan hayatını kolaylaştıran sistemlere ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Günümüz şartlarında telefon, tablet, sensör vb. bataryalı ya da bataryasız düşük güç tüketen cihazlar sürekli enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı düşük güçlü alternatif enerji elde etme yolları popülerleşmiştir. Kullanılan pillerin ömrünü uzatmak ve enerjinin sürekliliği insanlık için gerekli bir ihtiyaca dönüşmüştür. Enerji kaynağının düşük bakım maliyetli, uzun ömürlü ve sürekli olması kullanılan cihazlar ve insanların talebi doğrultusunda istenen en önemli kriterlerdendir. Bu yüzden şimdi ve gelecekte kullanılabilecek yöntemlerin en önemlilerinden biride radyo ve mikrodalga frekanslarından enerji hasat etmektir. Enerji hasadı yapmak için bulunduğumuz ortamda serbest halde bulunan elektromanyetik dalgarın enerjisi bir devre tasarımı yapılarak kullanılabilecek forma dönüştürülür. Dönüştürülen bu enerji kullanılabilecek miktarda ve verimlilikte olmalıdır. Hasat edici sistem ortamın şartlarına ve besleyeceği sistemin gücüne uygun olmalıdır.

Devamını Oku