Güneş Enerjisi Kullanılarak Meyvelerin Kurutulması

Özet: Ülkemizde güneş ışığı almayan ve yoğun nemli bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgelerde meyvelerin kurutulması istenildiği gibi yapılamamaktadır. Yapılacak olan proje bu sorunun çözümü üzerinedir. Projenin amacı meyve kurutma için yetersiz kalan güneş ışığını daha verimli kullanarak hem daha hızlı hem de daha kaliteli ürün elde etmektir. Yapılan cihazda meyvelerin bulunacağı 2 adet siyah yüzeyli cam malzeme, 1 adet güneş paneli ve içerideki havanın, cihazda bulunan meyvelere daha hızlı hava akışı sağlaması için fan kullanılmıştır. Meyvelerin bulunacağı malzemeler cihaza hava sirkülasyonunun en iyi olduğu şekilde monte edilmiş ve bu şekilde verimin artması gözlenmişti. Kullanılan fanın enerjisi için gerekli olan güç ise güneş panelinden elde edilir.

Devamını Oku

Farklı Malzeme Türlerinin Isı İletim Katsayılarının Hesaplaması

Özet: Isı iletim katsayısı, ne kadar küçük olursa ısı kaybı da o kadar az olur. Son yıllarda binaların enerji verimliliğine olan bilimsel ilgi giderek artmaktadır. Pek çok ülkenin enerji tüketimi harcamalarındaki büyük oran binaların ısıtılması ve soğutulması maliyetlerini oluşturmaktadır. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanımı ısı yalıtımı ile ilgilidir. Isı yalıtım malzemesinin seçimi veya yeni bir malzemenin imalatı bu konuda oldukça önemlidir. Yeni bir malzemenin imalatı veya malzeme seçimini yaptıktan sonra hesapların yapılabilmesi için o malzemenin ısı iletim katsayısının bilinmesi gerekir. Bu nedenle ısı gereksinimlerini karşılayabilmek için, ısı iletim katsayısını belirlemek gerekmektedir. Bu kapsamda ısı iletim katsayısını hesaplayabilmek için deneysel bir çalışma yapılmış ve literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Devamını Oku

Isı Pompalarında COP Değerinin Hesaplanması ve Kompresörü Su İle Soğutarak Verimin Arttırılması

Özet: Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Evlerimizde ısı pompası çalışma prensibi ile aynı mantığın ürünü olan buzdolabı, klima ve derin dondurucu gibi cihazlar kullanılmaktadır. Isı pompalarında verim arttırmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada önemli elemanlardan biri olan kompresör ünitesi hakkında analizler yapılmıştır ve kompresörü soğutarak verimin arttırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama için fanla soğutma ve fan ile beraber kompresör yüzeyinin nemlendirme işlemleri yapılmıştır. Isı pompası soğutma çevrimleri için kompresör sıcaklık ve basınç değişimleri gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar diyagramlar üzerine dökülmüştür. Son olarak COP değeri hesaplanarak değerlendirme yapılmıştır.

Devamını Oku

Konsol İstinat Duvarında Çeşitli Parametrelerin Tasarıma Etkisinin İncelenmesi

Özet: Yol kenarlarında, dere kenarlarında ve şevli arazide toprağın kaymasını veya suyun zemini aşındırmasını önlemek amacı ile yapılan duvarlara istinat duvarları denir. Tabii zeminler ile toprak, kum, çakıl gibi malzemelerden oluşan dolgu zeminler; uygun şev açılarına sahip değilse dengede duramayıp göçebilirler. Göçme; uygun şev açıları veya istinat duvarı ile engellenebilir. İstinat duvarları, ulaşım sistemlerinin yarma ve dolgularında köprü kenar ayaklarında, bodrum kat duvarlarında, heyelan ve taşkın önleme bölgelerinde, rıhtım duvarlarında, kömür ve maden cevheri gibi malzemelerin tutulması gibi sahalarda kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada çeşitli parametrelerin konsol istinat duvarları tasarımına etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde; kayma ve dönmeye karşı güvenli bir tasarım için gereken taban genişliği artan duvar yüksekliği ve artan dolgu birim hacim ağırlığı ile ciddi bir şekilde artmaktadır. Duvar ve taban kalınlıklarının etkisinin oldukça az olduğu ve artan birim hacim ağırlıkla bu etkinin ortadan kalktığı görülmüştür. Artan dolgu içsel sürtünme açısı beklendiği gibi tasarımda gereken taban genişliğini azaltmaktadır.

Devamını Oku

Rf Uygulamaları İçin Düşük Gürültülü Yükselteç Tasarımı

Özet: Düşük gürültülü yükselteçler (Low Noise Amplifiers-LNAs) birçok iletişim sisteminin girişindeki anahtar elemanlardır. Bu sistemler girişlerinde düşük seviyedeki sinyalleri alır ve mümkün olduğunca düşük gürültü ekleyerek yükseltirler. Yüksek frekans etkilerini minimuma indirmek için RF transistörlerinin kılıf tipleri diğer düşük frekans transistörlerine göre farklılık gösterir. Birçok uygulamada LNA’lar mikrodalga sinyallerinin yükseltilmesi amacıyla kullanılırlar. Mikrodalgalar çok kısa boylu radyo dalgalarıdır. Elektromanyetik tayfta basit radyo dalgaları ile kızılötesi dalgalar arasında yer alan mikrodalga sinyaller yağmur, sis ve kirli hava içinden az miktarda zayıflama ile ilerleyebildiklerinden iletişim sistemlerinde tercih edilirler. Örneğin, telefon tesislerinin çok zor olarak kurulabileceği dağlık arazilerde haberleşme mikrodalgalarla sağlanır. Mikrodalga sinyaller 19. yüzyılında bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında radar ve radyo frekans uygulamalarında kullanımları yaygınlaşmıştır. Günümüzde haberleşme, sağlık, endüstriyel ve askeri uygulamalarında kendine geniş kullanım alanı bulmuştur. Ayrıca FM radyo ve TV vericilerinin uzay haberleşmeleri de mikrodalga frekansları ile yapılmaktadır. Hafif ve küçük boyutlu olarak üretilebilen LNA’lar, radarlarda, cep telefonlarında, kablosuz internet erişiminde, Bluetooth kulaklıklarda, mağaza güvenlik sistemlerinde kullanılırlar. Mikrodalga kuvvetlendiricilerin klasik tasarımı bazı güçlükler oluşturmaktadır. Bunlar sınırlı bant genişliği, gürültü faktörü, kararlılık, giriş-çıkış yansıma kaybı, toplam dönüştürücü kazancı olarak özetlenebilir. Mikrodalga kuvvetlendirici tasarım aşamaları aktif eleman seçimi, giriş uydurma devresi tasarımı, çıkış uydurma devresi tasarımı, DC kutuplama devresi tasarımı olarak dört ana başlıkta toplanmaktadır. Tasarımda dikkate alınması gereken kavramlar yansıma, saçılma (s) parametreleri, dönüş kaybı, duran dalga voltaj oranı ve kalite faktörüdür. Bu çalışmada, bir LNA devresi tasarlanmış ve gerçekleştirilmişti. Bu yükselteç devresi üzerinde gerçekleştirilen ölçümler bu devrenin çeşitli haberleşme uygulamalarında kullanılabileceğini göstermektedir.

Devamını Oku