Güneş Enerjisi Kullanılarak Meyvelerin Kurutulması

Özet: Ülkemizde güneş ışığı almayan ve yoğun nemli bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgelerde meyvelerin kurutulması istenildiği gibi yapılamamaktadır. Yapılacak olan proje bu sorunun çözümü üzerinedir. Projenin amacı meyve kurutma için yetersiz kalan güneş ışığını daha verimli kullanarak hem daha hızlı hem de daha kaliteli ürün elde etmektir. Yapılan cihazda meyvelerin bulunacağı 2 adet siyah yüzeyli cam malzeme, 1 adet güneş paneli ve içerideki havanın, cihazda bulunan meyvelere daha hızlı hava akışı sağlaması için fan kullanılmıştır. Meyvelerin bulunacağı malzemeler cihaza hava sirkülasyonunun en iyi olduğu şekilde monte edilmiş ve bu şekilde verimin artması gözlenmişti. Kullanılan fanın enerjisi için gerekli olan güç ise güneş panelinden elde edilir.

Devamını Oku

Isı Pompalarında COP Değerinin Hesaplanması ve Kompresörü Su İle Soğutarak Verimin Arttırılması

Özet: Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Evlerimizde ısı pompası çalışma prensibi ile aynı mantığın ürünü olan buzdolabı, klima ve derin dondurucu gibi cihazlar kullanılmaktadır. Isı pompalarında verim arttırmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada önemli elemanlardan biri olan kompresör ünitesi hakkında analizler yapılmıştır ve kompresörü soğutarak verimin arttırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama için fanla soğutma ve fan ile beraber kompresör yüzeyinin nemlendirme işlemleri yapılmıştır. Isı pompası soğutma çevrimleri için kompresör sıcaklık ve basınç değişimleri gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar diyagramlar üzerine dökülmüştür. Son olarak COP değeri hesaplanarak değerlendirme yapılmıştır.

Devamını Oku

Farklı Malzeme Türlerinin Isı İletim Katsayılarının Hesaplaması

Özet: Isı iletim katsayısı, ne kadar küçük olursa ısı kaybı da o kadar az olur. Son yıllarda binaların enerji verimliliğine olan bilimsel ilgi giderek artmaktadır. Pek çok ülkenin enerji tüketimi harcamalarındaki büyük oran binaların ısıtılması ve soğutulması maliyetlerini oluşturmaktadır. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanımı ısı yalıtımı ile ilgilidir. Isı yalıtım malzemesinin seçimi veya yeni bir malzemenin imalatı bu konuda oldukça önemlidir. Yeni bir malzemenin imalatı veya malzeme seçimini yaptıktan sonra hesapların yapılabilmesi için o malzemenin ısı iletim katsayısının bilinmesi gerekir. Bu nedenle ısı gereksinimlerini karşılayabilmek için, ısı iletim katsayısını belirlemek gerekmektedir. Bu kapsamda ısı iletim katsayısını hesaplayabilmek için deneysel bir çalışma yapılmış ve literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Devamını Oku

Fan Kullanarak Güneş Panelinin Soğutması ve Veriminin Arttırılması

Özet: Güneş enerjisinin önemi her geçen gün artmakla birlikte bu enerjiyi daha verimli bir şekilde elde edebilmek için kullanılan çeşitli yöntemlerden biri olan güneş panellerinin sahip olduğu sıcaklığının düşürülmesi bazı araştırmaların başlığı olmuştur. Bu paneller sayesinde istenilen ve çeşitli alanlarda enerji ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu sistem sayesinde, çevreye herhangi bir atık bırakmadan fosil yakıtların kullanımını azaltabilir. Bu çalışmada güneş panellerinin, güneş önünde sahip olduğu yüksek sıcaklığı düşürmek için fan ile soğutma yapılmıştır. Panel arkasında zorlanmış ısı transferi oluşturarak soğutma hedeflenmiştir.

Devamını Oku

Matkap Ucunun Sonlu Elemanlar Analizi

Özet: Bu çalışmada, matkap ucunun sonlu elemanlar analizini gerçekleştirmek amacıyla HSS malzemeden yapılmış olan DIN 338 (TS ISO 235) matkap ucu seçilmiştir. Seçilen matkap ucu kaplamasız olarak kullanılmıştır. Matkap ucuna etki edecek kuvvetler ve momentler için literatürde yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Gerekli sonlu elemanlar analizinin yapılması için üç boyutlu katı model oluşturulduktan sonra analize başlanmıştır. Sonlu elemanlar analizi için ANSYS 19.2 paket programı kullanılmıştır. Programda sınır şartlar ve etki eden kuvvetler girdi olarak kullanılmış ve çıktı olarak matkap ucunda oluşacak olan maksimum gerilmenin nerede oluştuğu alınmıştır.

Devamını Oku