Özet: Yapılan çalışmada katı maddelerin ısı iletim katsayılarını ölçmeye yarayan deney cihazı ile havanın ve sofra tuzunun ısı iletim katsayılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Yapılan deneyler neticesinde, literatürde verilen havanın ısı iletim katsayısı değerine yaklaşılmış bulunulmaktadır. Diğer deney olan sofra tuzunun ısı iletim katsayısının belirlenmesinde ise sofra tuzunun literatürde sabit bir ısı iletim katsayısı değeri bulunmadığı için, deney sonuçları değerlendirilememiştir. Sıvı olarak ise suyun ısı iletim katsayı değeri elde edilmeye çalışılmış fakat sızdırmazlığı sağlaması için kullanılan yapıştırıcı malzeme yüksek sıcaklıklara dayanamadığı için deneylerden veri elde edilmemiştir.