Farklı Malzeme Türlerinin Isı İletim Katsayılarının Hesaplaması

Özet: Isı iletim katsayısı, ne kadar küçük olursa ısı kaybı da o kadar az olur. Son yıllarda binaların enerji verimliliğine olan bilimsel ilgi giderek artmaktadır. Pek çok ülkenin enerji tüketimi harcamalarındaki büyük oran binaların ısıtılması ve soğutulması maliyetlerini oluşturmaktadır. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanımı ısı yalıtımı ile ilgilidir. Isı yalıtım malzemesinin seçimi veya yeni bir malzemenin imalatı bu konuda oldukça önemlidir. Yeni bir malzemenin imalatı veya malzeme seçimini yaptıktan sonra hesapların yapılabilmesi için o malzemenin ısı iletim katsayısının bilinmesi gerekir. Bu nedenle ısı gereksinimlerini karşılayabilmek için, ısı iletim katsayısını belirlemek gerekmektedir. Bu kapsamda ısı iletim katsayısını hesaplayabilmek için deneysel bir çalışma yapılmış ve literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Devamını Oku

Mevcut Buzdolabının Isı pompası Ünitesine Çevrilmesi ve Kompresör Çalışma Koşullarının Karşılaştırılması

Özet: Bu projede soğutma makinası olan buzdolabını önce söküm işlemi yapılıp daha sonra buzdolabını oluşturan elamanların çalışma prensibini incelemek planlanmıştır. Bu çalışmada buzdolabında önemli elemanlardan biri plan kompresör ünitesi hakkında analizler yapılmıştır. Ayrıca, laboratuvarda bulunan bir buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi kullanılarak, kompresör çalışma koşulları, ısı pompası ve buzdolabı çevrimleri için kompresör sıcaklık ve basınç değişimleri ve performansı gözlemlenmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar diyagramlar üzerinde değerlendirilmiştir. Gaz basıncını arttırmak için kullanılan kompresörler yöntem bakımından pozitif deplasmanlı ve dinamik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bu çalışmada yapılan deneylerde bir pozitif deplasmanlı kompresör incelenmiştir.

Devamını Oku

Hava – Su Isı Pompalarında Yoğuşturucu Su Debisinin Performans Üzerinde Etkisinin incelenmesi

Özet: Isı pompası, termal enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan bir sistemdir. Gerekli şartlar sağlandığında yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanıma sunulabilir. Çoğu insan için ısı pompası yeni bir terimdir. Oysa ki evlerimizdeısı pompasıçalışma prensibi ile aynı mantığın ürünü olan buzdolabı, klima ve derin dondurucu gibi cihazlar kullanılmaktadır. Söz konusu cihazların çalışma mantığı ısıyı taşıma prensibine dayandığından bu cihazlar, ısı pompası başlığı altında toplanabilirler. Isı pompasının yakın bir gelecekte ülkemizde de yaygınlaşması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Isı pompasının performansı çeşitli faktörlere bağlı olduğundan ısı pompasının seçimi yapılırken uygulamaya ait tüm karakteristiklerin göz önüne alınması gereklidir. Isı pompalarının seçilmesinde soğutucu akışkan tipi, basınç kaybı, verim, ve debileri, kaynak sıcaklığı, fiyat ve yerleşim gibi önemli parametreler dikkate alınmalıdır. Bu deneysel çalışmada, kondenser su debisinin sistem performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca, iş, basınç ve sıcaklık değişimler gözlenmiştir.

Devamını Oku

Güneş Pilleri ve Fanların Kullanılmasıyla Ev Radyatörlerinde Isı Transferini Arttırılması

Özet: Ev ısıtma sitemlerinde günümüz çağında genellikle kombi (Doğalgaz), kömür kazanları kullanılmaktadır. Her iki sistem yakıtla ısıtılan suyun kalorifer petekleri (Eşanjör) içerisinde dolanarak sahip olduğu ısısını peteklere buradan da havaya vermesi sonucu ortamın ısınması sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri üzerinde hava ile petek arasında doğal taşınımla bir hava transferi olmaktadır. Genellikle, kalorifer petekleri gibi eşanjörlerde ısı transferinde zorlanmış taşınım yöntemi kullandığında, ısınan hava ortamdan daha hızlı uzaklaştırılır ve ısı transferinde büyük rol oynayan Nusselt Sayısı artacaktır. Nusselt’in artması ısı transferinin artması demektir veya diğer bir deyişle kalorifer peteklerinin verimi artmış olacaktır. Bu projede, kalorifer peteği altına yerleştirilmiş fanlar sayesinde havanın ortamdan daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlanmıştır. Kullanılan fanlar bir akü ile beslenilmiş ve ayrıca akü ile fanlar arasındaki devre sayesinde fanlar sürekli değil belli süre aralıklarında çalıştırılmışlardır. Akü beslemesi ise güneş pilleri aracılığı ile yapılmıştır. Güneş pillerinin gün ışığından aldığı elektrik enerji aküye depolanacak geceleri de bu sayede fanlar çalıştırılabilecektir. Bu sayede kalorifer peteğinin bulunduğu ortamda ısı transferi daha etkili bir hale gelmesini sağlamayı amaçlanmıştır. Bu projede, kalorifer peteklerinin mimaride daha kullanışlı ve pratik olabilmesi için tasarımda duvar içerisine gömülebilen bir tasarım ile daha estetik bir hale getirmeyi amaçlanmıştır.

Devamını Oku

DVD Rom ve Arduino Uno Kullanarak Çizim Yapan Mini CNC Plotter Yapımı

Özet: CNC fabrikalar için vazgeçilmez bir cihazdır. Üretim konusunda hızlı hassas ve hertürlü kesimde kullanılmaktadır. Yapılan bu projede aynı çalışma prensine sahip mini birCNC Plotter yapılmıştır. Proje 3 eksenli (X,Y,Z) bir tasarım olarak yapılmıştır. X eksenikâğıdın yatayını, Y ekseni kâğıdın dikeyini ve Z eksenini de kalemin aşağıya ve yukarıyainmesini kontrol edecektir. X ve Y eksenlerinin hareketini DVD sürücülerinin kızakmekanizması ile Z ekseninin hareketini (kalemin hareketini) ise servo motor ilesağlanmıştır. X ve Y eksenlerini alüminyum levhaların üzerine, Z eksenini (kalemtutucuyu) Y ekseni üzerine, çizim tablasını da X ekseni üzerine sabitlenmiştir. Kontrolünitesi olarak Arduino Uno’yu, güç kaynağı olarak da 5v 1A adaptörü kullanarak projeninmekanik kısmı tamamlanmıştır. CNC makinelerine çizim yaptırabilmek için resim gkoduna dönüştürmelidir. Bu kod kalemin nerde başlayacağını nereye gideceğinivektörlerle belirleyen, CNC’ler için geliştirilmiş özel bir koddur.Bu projede CNC kodunuelde edebilmek için Inkscape adlı program kullanılmıştır. Elde edilen G-Code’unuarduinoya aktarmak için ise processing adlı program kullanılmıştır. Bu programaattığımız düzenlenmiş kod sayesinde projenin yazılım kısmı da tamamlanmıştır. X, Y veZ koordinatlarında g-koduna göre yapılan düzenli hareketler sonucunda istenilen çizimleroluşmaktadır. Cihazın çalışma tekniği olarak fabrikalardaki CNC’lerden bir farkı yoktur.Sanayi CNCleri daha büyük cihazlarla ve daha güçlü bir donanımla hazırlanır. Buprojede, dvd rom kızak mekanizması ve arduino uno kullanılarak çizim yapan mini cncyapmak amaçlanmıştır.

Devamını Oku

DC Motor Kullanarak Kıl Testere Makinası Tasarımının Analizi

Özet: Enerji Dönüşüm Sistemleri hayatımızı geniş anlamda kolaylaştıran sistemlerdir. Hayatımızda bu tanıma uyan bir çok alet mevcuttur. Yapılan proje ise bu tanıma uyan bir projedir. Kıl Testere Makinasının buradaki amacı elektrik enerjisini mekanik enerjisine dönüştürmektr. Projede ise, günümüzde en fazla tüketilen enerjilerden birisi olan elektrik enerjisini en faydalı şekilde kullanımı amaçlanmıştır. Proje yapılırken çizimde solidworks programı, çalıştırılmasında ise dc motor kullanılmıştır. Ayrıca, projede bulunan DC motorun, vites sistemi kullanarak ayar yapılabilme kapasitesi sağlanmıştır.

Devamını Oku

Peltier Termoelektrik Soğutma Sisteminin Performans Analizi

Özet: Enerji tüketimi bir süredir araştırma konularının içeriğini oluşturmaktadır. Beyaz eşya sektöründe de enerji tüketimini minimuma indirmek sektörün başlıca çalışma konularından biridir. Beyaz eşya sektörünün önemli ürünlerinden biri olan buzdolaplarında bir çok çalışma ve araştırmalar mevcuttur. Bu projede 15x15x15 cm3 hacme sahip portatif bir buzdolabı tasarlandı. Peltier soğutucu kullanarak gerçekleştirilen ısı transferi sonucu ortamın kısa sürede soğuması amaçlandı.

Devamını Oku

Parabolik Çanak Güneş Toplayıcılarında Etkileyen Parametrelerin Karşılaştırılması

Özet: Güneş enerjisinden birçok alanda yararlanmak mümkündür. Örnek olarak solar paneller ile pil doldurmak, elektrik elde etmek gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Güneş enerjisinden günlük yaşamda da faydalanmak mümkündür. Özellikle yaz aylarında bol güneş alan ortamlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bu proje kapsamında güneş enerjisi yardımı ile elektriksiz ortamlarda yemek pişirme, çay pişirme, meyve ve sebze kurutma işlemleri yapılabilir. Kullanımı son derece kolay, ucuz ve hafif olan malzemeler ile güneşin yüksekliği ve açısına bağlı olarak belirli zaman dilimlilerinde yüksek bir verime sahip olunabilir. Ülkemizde çeşitli üniversitelerde bu konuda çalışmalar yapılmaktadır ve güneş enerjisi ile yemek pişirme şenlikleri ve yarışmalar düzenlenmektedir. Dünyada da bu konuda güneş ışığından faydalanmak üzere Unesco’nun öncülüğünde Afrika ülkelerinin kırsal bölgelerinde halka bu yöntem öğretilmekte ve gerekli malzemeler ücretsiz dağıtılmaktadır.

Devamını Oku

Su İle Soğutulan Güneş Panelinin Verim Analizi

Özet: Enerji, hem dünya hem de ülkemiz için çok büyük bir sorundur. Ülkemiz, enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olarak her yıl yüksek miktarda para harcayarak enerji ithal etmektedir. Ülkemizin fosil enerji kaynaklarının yetersiz oluşu ülkemizi yeni enerji kaynakları bulmaya zorlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, ülkemizde en çok kullanılan enerji üretim kaynakları biridir. Projede güneş panelinin üzerinden belirli bir mesafe ve çapta delikleri olan saydam bir boru ile deney süresi içerisinde panel üzerine su verilerek güneş panelinin verim analizinin yapılması amaçlandı.

Devamını Oku

Venturimetrede Bernoulli Denklemini Kullanarak Debi Katsayısının Hesaplanması

Özet: Bu çalışmada Venturimetre, Rotametre ve Orifisimetrenin yerleştirildiği deney cihazında laminarlı ve türbülanslı akış yönünde Bernoulli denklemini kullanarak debi katsayısı deneysel olarak hesaplanmıştır. Su debisi sistemin vanası ve Rotametre vasıtasıyla farklı debilerde ayarlanmıştır. Sistemin su havuzunu kullanarak elde edilen debiler Rotametre debileriyle karşılaştırılmış ve her bir debi için debi katsayısı (C_d) hesaplanmıştır.

Devamını Oku

Fan Kullanarak Güneş Panelinin Soğutması ve Veriminin Arttırılması

Özet: Güneş enerjisinin önemi her geçen gün artmakla birlikte bu enerjiyi daha verimli bir şekilde elde edebilmek için kullanılan çeşitli yöntemlerden biri olan güneş panellerinin sahip olduğu sıcaklığının düşürülmesi bazı araştırmaların başlığı olmuştur. Bu paneller sayesinde istenilen ve çeşitli alanlarda enerji ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu sistem sayesinde, çevreye herhangi bir atık bırakmadan fosil yakıtların kullanımını azaltabilir. Bu çalışmada güneş panellerinin, güneş önünde sahip olduğu yüksek sıcaklığı düşürmek için fan ile soğutma yapılmıştır. Panel arkasında zorlanmış ısı transferi oluşturarak soğutma hedeflenmiştir.

Devamını Oku

Hava ve Sofra Tuzu Maddelerinin Isı İletim Katsayılarının Ölçülmesi

Özet: Yapılan çalışmada katı maddelerin ısı iletim katsayılarını ölçmeye yarayan deney cihazı ile havanın ve sofra tuzunun ısı iletim katsayılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Yapılan deneyler neticesinde, literatürde verilen havanın ısı iletim katsayısı değerine yaklaşılmış bulunulmaktadır. Diğer deney olan sofra tuzunun ısı iletim katsayısının belirlenmesinde ise sofra tuzunun literatürde sabit bir ısı iletim katsayısı değeri bulunmadığı için, deney sonuçları değerlendirilememiştir. Sıvı olarak ise suyun ısı iletim katsayı değeri elde edilmeye çalışılmış fakat sızdırmazlığı sağlaması için kullanılan yapıştırıcı malzeme yüksek sıcaklıklara dayanamadığı için deneylerden veri elde edilmemiştir.

Devamını Oku

Matkap Ucunun Sonlu Elemanlar Analizi

Özet: Bu çalışmada, matkap ucunun sonlu elemanlar analizini gerçekleştirmek amacıyla HSS malzemeden yapılmış olan DIN 338 (TS ISO 235) matkap ucu seçilmiştir. Seçilen matkap ucu kaplamasız olarak kullanılmıştır. Matkap ucuna etki edecek kuvvetler ve momentler için literatürde yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Gerekli sonlu elemanlar analizinin yapılması için üç boyutlu katı model oluşturulduktan sonra analize başlanmıştır. Sonlu elemanlar analizi için ANSYS 19.2 paket programı kullanılmıştır. Programda sınır şartlar ve etki eden kuvvetler girdi olarak kullanılmış ve çıktı olarak matkap ucunda oluşacak olan maksimum gerilmenin nerede oluştuğu alınmıştır.

Devamını Oku

Güneş Enerjisi Kullanılarak Meyvelerin Kurutulması

Özet: Ülkemizde güneş ışığı almayan ve yoğun nemli bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgelerde meyvelerin kurutulması istenildiği gibi yapılamamaktadır. Yapılacak olan proje bu sorunun çözümü üzerinedir. Projenin amacı meyve kurutma için yetersiz kalan güneş ışığını daha verimli kullanarak hem daha hızlı hem de daha kaliteli ürün elde etmektir. Yapılan cihazda meyvelerin bulunacağı 2 adet siyah yüzeyli cam malzeme, 1 adet güneş paneli ve içerideki havanın, cihazda bulunan meyvelere daha hızlı hava akışı sağlaması için fan kullanılmıştır. Meyvelerin bulunacağı malzemeler cihaza hava sirkülasyonunun en iyi olduğu şekilde monte edilmiş ve bu şekilde verimin artması gözlenmişti. Kullanılan fanın enerjisi için gerekli olan güç ise güneş panelinden elde edilir.

Devamını Oku

Isı Pompalarında COP Değerinin Hesaplanması ve Kompresörü Su İle Soğutarak Verimin Arttırılması

Özet: Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Evlerimizde ısı pompası çalışma prensibi ile aynı mantığın ürünü olan buzdolabı, klima ve derin dondurucu gibi cihazlar kullanılmaktadır. Isı pompalarında verim arttırmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada önemli elemanlardan biri olan kompresör ünitesi hakkında analizler yapılmıştır ve kompresörü soğutarak verimin arttırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama için fanla soğutma ve fan ile beraber kompresör yüzeyinin nemlendirme işlemleri yapılmıştır. Isı pompası soğutma çevrimleri için kompresör sıcaklık ve basınç değişimleri gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar diyagramlar üzerine dökülmüştür. Son olarak COP değeri hesaplanarak değerlendirme yapılmıştır.

Devamını Oku