Özet: Enerji tüketimi bir süredir araştırma konularının içeriğini oluşturmaktadır. Beyaz eşya sektöründe de enerji tüketimini minimuma indirmek sektörün başlıca çalışma konularından biridir. Beyaz eşya sektörünün önemli ürünlerinden biri olan buzdolaplarında bir çok çalışma ve araştırmalar mevcuttur. Bu projede 15x15x15 cm3 hacme sahip portatif bir buzdolabı tasarlandı. Peltier soğutucu kullanarak gerçekleştirilen ısı transferi sonucu ortamın kısa sürede soğuması amaçlandı.