Özet: Enerji, hem dünya hem de ülkemiz için çok büyük bir sorundur. Ülkemiz, enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olarak her yıl yüksek miktarda para harcayarak enerji ithal etmektedir. Ülkemizin fosil enerji kaynaklarının yetersiz oluşu ülkemizi yeni enerji kaynakları bulmaya zorlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, ülkemizde en çok kullanılan enerji üretim kaynakları biridir. Projede güneş panelinin üzerinden belirli bir mesafe ve çapta delikleri olan saydam bir boru ile deney süresi içerisinde panel üzerine su verilerek güneş panelinin verim analizinin yapılması amaçlandı.