Özet: Isı pompası, termal enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan bir sistemdir. Gerekli şartlar sağlandığında yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanıma sunulabilir. Çoğu insan için ısı pompası yeni bir terimdir. Oysa ki evlerimizdeısı pompasıçalışma prensibi ile aynı mantığın ürünü olan buzdolabı, klima ve derin dondurucu gibi cihazlar kullanılmaktadır. Söz konusu cihazların çalışma mantığı ısıyı taşıma prensibine dayandığından bu cihazlar, ısı pompası başlığı altında toplanabilirler. Isı pompasının yakın bir gelecekte ülkemizde de yaygınlaşması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Isı pompasının performansı çeşitli faktörlere bağlı olduğundan ısı pompasının seçimi yapılırken uygulamaya ait tüm karakteristiklerin göz önüne alınması gereklidir. Isı pompalarının seçilmesinde soğutucu akışkan tipi, basınç kaybı, verim, ve debileri, kaynak sıcaklığı, fiyat ve yerleşim gibi önemli parametreler dikkate alınmalıdır. Bu deneysel çalışmada, kondenser su debisinin sistem performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca, iş, basınç ve sıcaklık değişimler gözlenmiştir.