Özet: Ev ısıtma sitemlerinde günümüz çağında genellikle kombi (Doğalgaz), kömür kazanları kullanılmaktadır. Her iki sistem yakıtla ısıtılan suyun kalorifer petekleri (Eşanjör) içerisinde dolanarak sahip olduğu ısısını peteklere buradan da havaya vermesi sonucu ortamın ısınması sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri üzerinde hava ile petek arasında doğal taşınımla bir hava transferi olmaktadır. Genellikle, kalorifer petekleri gibi eşanjörlerde ısı transferinde zorlanmış taşınım yöntemi kullandığında, ısınan hava ortamdan daha hızlı uzaklaştırılır ve ısı transferinde büyük rol oynayan Nusselt Sayısı artacaktır. Nusselt’in artması ısı transferinin artması demektir veya diğer bir deyişle kalorifer peteklerinin verimi artmış olacaktır. Bu projede, kalorifer peteği altına yerleştirilmiş fanlar sayesinde havanın ortamdan daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlanmıştır. Kullanılan fanlar bir akü ile beslenilmiş ve ayrıca akü ile fanlar arasındaki devre sayesinde fanlar sürekli değil belli süre aralıklarında çalıştırılmışlardır. Akü beslemesi ise güneş pilleri aracılığı ile yapılmıştır. Güneş pillerinin gün ışığından aldığı elektrik enerji aküye depolanacak geceleri de bu sayede fanlar çalıştırılabilecektir. Bu sayede kalorifer peteğinin bulunduğu ortamda ısı transferi daha etkili bir hale gelmesini sağlamayı amaçlanmıştır. Bu projede, kalorifer peteklerinin mimaride daha kullanışlı ve pratik olabilmesi için tasarımda duvar içerisine gömülebilen bir tasarım ile daha estetik bir hale getirmeyi amaçlanmıştır.