Özet: Bu çalışmada Venturimetre, Rotametre ve Orifisimetrenin yerleştirildiği deney cihazında laminarlı ve türbülanslı akış yönünde Bernoulli denklemini kullanarak debi katsayısı deneysel olarak hesaplanmıştır. Su debisi sistemin vanası ve Rotametre vasıtasıyla farklı debilerde ayarlanmıştır. Sistemin su havuzunu kullanarak elde edilen debiler Rotametre debileriyle karşılaştırılmış ve her bir debi için debi katsayısı (C_d) hesaplanmıştır.