Özet: Bu çalışmada, matkap ucunun sonlu elemanlar analizini gerçekleştirmek amacıyla HSS malzemeden yapılmış olan DIN 338 (TS ISO 235) matkap ucu seçilmiştir. Seçilen matkap ucu kaplamasız olarak kullanılmıştır. Matkap ucuna etki edecek kuvvetler ve momentler için literatürde yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Gerekli sonlu elemanlar analizinin yapılması için üç boyutlu katı model oluşturulduktan sonra analize başlanmıştır. Sonlu elemanlar analizi için ANSYS 19.2 paket programı kullanılmıştır. Programda sınır şartlar ve etki eden kuvvetler girdi olarak kullanılmış ve çıktı olarak matkap ucunda oluşacak olan maksimum gerilmenin nerede oluştuğu alınmıştır.