Özet: Bu çalışmada; 3 serbestlik dereceli delta paralel robotun analizi, tasarımı ve reel zamanlı yörünge takip kontrolü gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan delta paralel robotta konum bilgisini elde etmek için ters kinematik denklemlerin analizinden faydalanılmıştır. Paralel manipülatörün konum bilgisini aldıktan sonra servo motorların dönüş açılarını belirlemek adına analizler yapılmıştır. Delta paralel robotun gerçek zamanlı konum tespitini yapması için NI LabVIEW programı ile çalışan bir kontrol kartı olan MYRIO’dan yararlanılmıştır. Yapılan çeşitli deneylerle elde edilen veriler ışığında analizlerin doğruluğu kanıtlanmıştır. Ayrıca delta paralel robotun kontrolü için labVIEW yazılımı ile MYRIO kullanılarak bu tür manipülatörleri kontrol etmek için farklı bir bakış açısı getirilmiştir.