Özet: Hafif çelik yapı sistemi, ince cidarli galvanizli çelik sacın, soğuk şekillendirme yöntemi ile bükülerek mukavemet kazanması ile taşıyıcı profil olarak kullanılmasıdır. Soğukta şekillendirilmiş çelik yapılarda kaynaklı, perçinli, vidalı, integral, bulonlu ve raf birleşimleri gibi birleşimler kullanılmaktadır. Vidalı birleşimlerde kendi deliğini açarak dişlilerini yerleştiren akıllı uçlu vidalar kullanılmaktadır. Akıllı vidalı birleşimler ekonomik, hızlı ve kolay kurulumlarından dolayı hafif çelik yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat, vidalı birleşim üzerine yapılan çalışmalar, kesme deneyleri ile sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada ise hafif çelik yapılarda vidalı kiriş kolon birleşim davranışı moment-dönme eğrileri kullanılarak incelenmiştir. 3 farklı çift C profil kalınlığı ve 3 farklı bayrak levhası kalınlığı için moment-dönme eğrileri oluşturulmuş ve göçme şekilleri yorumlanmıştır. Ayrıca, kolon-kiriş birleşim rijitliğini artırmak için berkitme levhası kullanılarak berkitme levhasının birleşim davranışına etkisi de incelenmiştir. Kolon-kiriş birleşim davranışı incelendiğinde kirişin profil kalınlığını arttıkça eğri moment eksenine yaklaştığından rijitlik ve dayanım da artmıştır. Rijitlik artmışı ayrıca dönme kapasitesinde de artış sağlamıştır. Ayrıca berkitme levhası kullanımı birleşim rijitliğini artırmıştır. Anahtar Kelimler: Vidalı birleşimler; Kiriş-kolon birleşimleri; Moment-dönme eğrileri, Hafif çelik yapılar 1 Experimental Evaluation of the Behaviour of Screwed Beam-to-Column Connection in Cold-Formed Steel Structures Abstract: The light steel are composed thin-walled galvanized steel sheets which is used as a profile formed by cold forming method. Various connection types such as bolted, welded, riveted, screwed, integral are used in the cold-formed steel structures. In screwed joints, self-drilling screws are used to place their teeth by opening their own holes. Self-drilling screwed connections are widely used in light steel structures due to their economic, fast and easy installation. However, studies on screw connections has been limited to shear tests. In this study, the behavior of screwed beam-to-column connection in light steel structures was investigated by using moment-rotation curves. Moment-rotation curves were created for 3 different double C-profile thicknesses and 3 different gussets plate thicknesses and the failure modes were evaluated. In addition, the effect of the stiffeners on the behavior of connections was also investigated to increase the rigidity of beam-to-column connection. When the beam-to-column connection behavior is examined, as the profile thickness of the beam increases, the stiffness and strength increase since the curve approaches the moment axis. The increase in rigidity also increased the rotation capacity. In addition, the use of stiffeners increases connection rigidity.