Özet: Günümüzde görüntü işleme uygulamaları insan karakteristiğinin fiziksel ve davranışsal özelliklerini ayırt etmek için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu popüler işlerin en çok kullanılan uygulamaları parmak izi ve iris tanımadır. Bu bilgileri tanımak ve eşleştirmek için çok sayıda farklı algoritma ve yaklaşım geliştirilmiştir. Yakın gelecekte parmak izimiz ya da gözümüzün irisini kimlik kartlarımız yerine kullanılabilecektir. Üniversite öğrencilerinin ders devamlılığının izlenmesi, öğrenci ve öğretim üyesi açısından önemli, ayrıca ders başarısının artırılması için etkin bir çalışmadır. Ders devamlılığının kontrolü, öğretim üyesi tarafından hızlıca yapılsa bile, toplamda bu kontrol önemli bir zaman kaybına yol açar. Bu çalışmada ders devam kontrollerinin kolaylaştırılması için parmak izi okuyucu cihaz kullanan bir sistem yapılmıştır. Bu şekilde yoklama işlemi hem hızlı hem de daha güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Projede parmak izleri optik bir parmak izi sensörüyle okunup hafızaya kaydedilmektedir. Daha sonra okutulan parmak izleri hafızadaki verilerle karşılaştırılıp yoklama bilgisi oluşturulur. Öğrencinin hangi derse kayıt olacağı Ardinio mikroişlemci bağlantılı keypad ile ders kodunu girmesiyle belirlenecektir. Java destekli geliştirilen uygulama sayesinde, öğretim üyeleri yoklama bilgilerine bluetooth aracılığıyla anlık olarak ulaşılabilecektir. Bu sayede yoklama işlemi hem daha hızlı hem de parmak izleri kişisel olduğu için daha güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu proje üniversite öğrencilerinin yoklama işlemlerini parmak izi sensörüyle yapabilmek için tasarlanmıştır. Geliştirilen sistem öğrenci yurtları, hastaneler gibi yoklama işlemlerinin gerekli olduğu birçok alanda da kolaylık sağlayacaktır.