Venturimetrede Bernoulli Denklemini Kullanarak Debi Katsayısının Hesaplanması

Özet: Bu çalışmada Venturimetre, Rotametre ve Orifisimetrenin yerleştirildiği deney cihazında laminarlı ve türbülanslı akış yönünde Bernoulli denklemini kullanarak debi katsayısı deneysel olarak hesaplanmıştır. Su debisi sistemin vanası ve Rotametre vasıtasıyla farklı debilerde ayarlanmıştır. Sistemin su havuzunu kullanarak elde edilen debiler Rotametre debileriyle karşılaştırılmış ve her bir debi için debi katsayısı (C_d) hesaplanmıştır.

Devamını Oku

Su İle Soğutulan Güneş Panelinin Verim Analizi

Özet: Enerji, hem dünya hem de ülkemiz için çok büyük bir sorundur. Ülkemiz, enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olarak her yıl yüksek miktarda para harcayarak enerji ithal etmektedir. Ülkemizin fosil enerji kaynaklarının yetersiz oluşu ülkemizi yeni enerji kaynakları bulmaya zorlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, ülkemizde en çok kullanılan enerji üretim kaynakları biridir. Projede güneş panelinin üzerinden belirli bir mesafe ve çapta delikleri olan saydam bir boru ile deney süresi içerisinde panel üzerine su verilerek güneş panelinin verim analizinin yapılması amaçlandı.

Devamını Oku

Parabolik Çanak Güneş Toplayıcılarında Etkileyen Parametrelerin Karşılaştırılması

Özet: Güneş enerjisinden birçok alanda yararlanmak mümkündür. Örnek olarak solar paneller ile pil doldurmak, elektrik elde etmek gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Güneş enerjisinden günlük yaşamda da faydalanmak mümkündür. Özellikle yaz aylarında bol güneş alan ortamlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bu proje kapsamında güneş enerjisi yardımı ile elektriksiz ortamlarda yemek pişirme, çay pişirme, meyve ve sebze kurutma işlemleri yapılabilir. Kullanımı son derece kolay, ucuz ve hafif olan malzemeler ile güneşin yüksekliği ve açısına bağlı olarak belirli zaman dilimlilerinde yüksek bir verime sahip olunabilir. Ülkemizde çeşitli üniversitelerde bu konuda çalışmalar yapılmaktadır ve güneş enerjisi ile yemek pişirme şenlikleri ve yarışmalar düzenlenmektedir. Dünyada da bu konuda güneş ışığından faydalanmak üzere Unesco’nun öncülüğünde Afrika ülkelerinin kırsal bölgelerinde halka bu yöntem öğretilmekte ve gerekli malzemeler ücretsiz dağıtılmaktadır.

Devamını Oku

Peltier Termoelektrik Soğutma Sisteminin Performans Analizi

Özet: Enerji tüketimi bir süredir araştırma konularının içeriğini oluşturmaktadır. Beyaz eşya sektöründe de enerji tüketimini minimuma indirmek sektörün başlıca çalışma konularından biridir. Beyaz eşya sektörünün önemli ürünlerinden biri olan buzdolaplarında bir çok çalışma ve araştırmalar mevcuttur. Bu projede 15x15x15 cm3 hacme sahip portatif bir buzdolabı tasarlandı. Peltier soğutucu kullanarak gerçekleştirilen ısı transferi sonucu ortamın kısa sürede soğuması amaçlandı.

Devamını Oku

DC Motor Kullanarak Kıl Testere Makinası Tasarımının Analizi

Özet: Enerji Dönüşüm Sistemleri hayatımızı geniş anlamda kolaylaştıran sistemlerdir. Hayatımızda bu tanıma uyan bir çok alet mevcuttur. Yapılan proje ise bu tanıma uyan bir projedir. Kıl Testere Makinasının buradaki amacı elektrik enerjisini mekanik enerjisine dönüştürmektr. Projede ise, günümüzde en fazla tüketilen enerjilerden birisi olan elektrik enerjisini en faydalı şekilde kullanımı amaçlanmıştır. Proje yapılırken çizimde solidworks programı, çalıştırılmasında ise dc motor kullanılmıştır. Ayrıca, projede bulunan DC motorun, vites sistemi kullanarak ayar yapılabilme kapasitesi sağlanmıştır.

Devamını Oku