DVD Rom ve Arduino Uno Kullanarak Çizim Yapan Mini CNC Plotter Yapımı

Özet: CNC fabrikalar için vazgeçilmez bir cihazdır. Üretim konusunda hızlı hassas ve hertürlü kesimde kullanılmaktadır. Yapılan bu projede aynı çalışma prensine sahip mini birCNC Plotter yapılmıştır. Proje 3 eksenli (X,Y,Z) bir tasarım olarak yapılmıştır. X eksenikâğıdın yatayını, Y ekseni kâğıdın dikeyini ve Z eksenini de kalemin aşağıya ve yukarıyainmesini kontrol edecektir. X ve Y eksenlerinin hareketini DVD sürücülerinin kızakmekanizması ile Z ekseninin hareketini (kalemin hareketini) ise servo motor ilesağlanmıştır. X ve Y eksenlerini alüminyum levhaların üzerine, Z eksenini (kalemtutucuyu) Y ekseni üzerine, çizim tablasını da X ekseni üzerine sabitlenmiştir. Kontrolünitesi olarak Arduino Uno’yu, güç kaynağı olarak da 5v 1A adaptörü kullanarak projeninmekanik kısmı tamamlanmıştır. CNC makinelerine çizim yaptırabilmek için resim gkoduna dönüştürmelidir. Bu kod kalemin nerde başlayacağını nereye gideceğinivektörlerle belirleyen, CNC’ler için geliştirilmiş özel bir koddur.Bu projede CNC kodunuelde edebilmek için Inkscape adlı program kullanılmıştır. Elde edilen G-Code’unuarduinoya aktarmak için ise processing adlı program kullanılmıştır. Bu programaattığımız düzenlenmiş kod sayesinde projenin yazılım kısmı da tamamlanmıştır. X, Y veZ koordinatlarında g-koduna göre yapılan düzenli hareketler sonucunda istenilen çizimleroluşmaktadır. Cihazın çalışma tekniği olarak fabrikalardaki CNC’lerden bir farkı yoktur.Sanayi CNCleri daha büyük cihazlarla ve daha güçlü bir donanımla hazırlanır. Buprojede, dvd rom kızak mekanizması ve arduino uno kullanılarak çizim yapan mini cncyapmak amaçlanmıştır.

Devamını Oku

Güneş Pilleri ve Fanların Kullanılmasıyla Ev Radyatörlerinde Isı Transferini Arttırılması

Özet: Ev ısıtma sitemlerinde günümüz çağında genellikle kombi (Doğalgaz), kömür kazanları kullanılmaktadır. Her iki sistem yakıtla ısıtılan suyun kalorifer petekleri (Eşanjör) içerisinde dolanarak sahip olduğu ısısını peteklere buradan da havaya vermesi sonucu ortamın ısınması sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri üzerinde hava ile petek arasında doğal taşınımla bir hava transferi olmaktadır. Genellikle, kalorifer petekleri gibi eşanjörlerde ısı transferinde zorlanmış taşınım yöntemi kullandığında, ısınan hava ortamdan daha hızlı uzaklaştırılır ve ısı transferinde büyük rol oynayan Nusselt Sayısı artacaktır. Nusselt’in artması ısı transferinin artması demektir veya diğer bir deyişle kalorifer peteklerinin verimi artmış olacaktır. Bu projede, kalorifer peteği altına yerleştirilmiş fanlar sayesinde havanın ortamdan daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlanmıştır. Kullanılan fanlar bir akü ile beslenilmiş ve ayrıca akü ile fanlar arasındaki devre sayesinde fanlar sürekli değil belli süre aralıklarında çalıştırılmışlardır. Akü beslemesi ise güneş pilleri aracılığı ile yapılmıştır. Güneş pillerinin gün ışığından aldığı elektrik enerji aküye depolanacak geceleri de bu sayede fanlar çalıştırılabilecektir. Bu sayede kalorifer peteğinin bulunduğu ortamda ısı transferi daha etkili bir hale gelmesini sağlamayı amaçlanmıştır. Bu projede, kalorifer peteklerinin mimaride daha kullanışlı ve pratik olabilmesi için tasarımda duvar içerisine gömülebilen bir tasarım ile daha estetik bir hale getirmeyi amaçlanmıştır.

Devamını Oku

Parmak İzi Sensörü İle Kimlik Tanımlama

Özet: Günümüzde görüntü işleme uygulamaları insan karakteristiğinin fiziksel ve davranışsal özelliklerini ayırt etmek için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu popüler işlerin en çok kullanılan uygulamaları parmak izi ve iris tanımadır. Bu bilgileri tanımak ve eşleştirmek için çok sayıda farklı algoritma ve yaklaşım geliştirilmiştir. Yakın gelecekte parmak izimiz ya da gözümüzün irisini kimlik kartlarımız yerine kullanılabilecektir. Üniversite öğrencilerinin ders devamlılığının izlenmesi, öğrenci ve öğretim üyesi açısından önemli, ayrıca ders başarısının artırılması için etkin bir çalışmadır. Ders devamlılığının kontrolü, öğretim üyesi tarafından hızlıca yapılsa bile, toplamda bu kontrol önemli bir zaman kaybına yol açar. Bu çalışmada ders devam kontrollerinin kolaylaştırılması için parmak izi okuyucu cihaz kullanan bir sistem yapılmıştır. Bu şekilde yoklama işlemi hem hızlı hem de daha güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Projede parmak izleri optik bir parmak izi sensörüyle okunup hafızaya kaydedilmektedir. Daha sonra okutulan parmak izleri hafızadaki verilerle karşılaştırılıp yoklama bilgisi oluşturulur. Öğrencinin hangi derse kayıt olacağı Ardinio mikroişlemci bağlantılı keypad ile ders kodunu girmesiyle belirlenecektir. Java destekli geliştirilen uygulama sayesinde, öğretim üyeleri yoklama bilgilerine bluetooth aracılığıyla anlık olarak ulaşılabilecektir. Bu sayede yoklama işlemi hem daha hızlı hem de parmak izleri kişisel olduğu için daha güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu proje üniversite öğrencilerinin yoklama işlemlerini parmak izi sensörüyle yapabilmek için tasarlanmıştır. Geliştirilen sistem öğrenci yurtları, hastaneler gibi yoklama işlemlerinin gerekli olduğu birçok alanda da kolaylık sağlayacaktır.

Devamını Oku

Hava – Su Isı Pompalarında Yoğuşturucu Su Debisinin Performans Üzerinde Etkisinin incelenmesi

Özet: Isı pompası, termal enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan bir sistemdir. Gerekli şartlar sağlandığında yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanıma sunulabilir. Çoğu insan için ısı pompası yeni bir terimdir. Oysa ki evlerimizdeısı pompasıçalışma prensibi ile aynı mantığın ürünü olan buzdolabı, klima ve derin dondurucu gibi cihazlar kullanılmaktadır. Söz konusu cihazların çalışma mantığı ısıyı taşıma prensibine dayandığından bu cihazlar, ısı pompası başlığı altında toplanabilirler. Isı pompasının yakın bir gelecekte ülkemizde de yaygınlaşması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Isı pompasının performansı çeşitli faktörlere bağlı olduğundan ısı pompasının seçimi yapılırken uygulamaya ait tüm karakteristiklerin göz önüne alınması gereklidir. Isı pompalarının seçilmesinde soğutucu akışkan tipi, basınç kaybı, verim, ve debileri, kaynak sıcaklığı, fiyat ve yerleşim gibi önemli parametreler dikkate alınmalıdır. Bu deneysel çalışmada, kondenser su debisinin sistem performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca, iş, basınç ve sıcaklık değişimler gözlenmiştir.

Devamını Oku

Hafif Çelik Yapılarda Vidalı Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Davranışının Deneysel Olarak Belirlenmesi

Özet: Hafif çelik yapı sistemi, ince cidarli galvanizli çelik sacın, soğuk şekillendirme yöntemi ile bükülerek mukavemet kazanması ile taşıyıcı profil olarak kullanılmasıdır. Soğukta şekillendirilmiş çelik yapılarda kaynaklı, perçinli, vidalı, integral, bulonlu ve raf birleşimleri gibi birleşimler kullanılmaktadır. Vidalı birleşimlerde kendi deliğini açarak dişlilerini yerleştiren akıllı uçlu vidalar kullanılmaktadır. Akıllı vidalı birleşimler ekonomik, hızlı ve kolay kurulumlarından dolayı hafif çelik yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat, vidalı birleşim üzerine yapılan çalışmalar, kesme deneyleri ile sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada ise hafif çelik yapılarda vidalı kiriş kolon birleşim davranışı moment-dönme eğrileri kullanılarak incelenmiştir. 3 farklı çift C profil kalınlığı ve 3 farklı bayrak levhası kalınlığı için moment-dönme eğrileri oluşturulmuş ve göçme şekilleri yorumlanmıştır. Ayrıca, kolon-kiriş birleşim rijitliğini artırmak için berkitme levhası kullanılarak berkitme levhasının birleşim davranışına etkisi de incelenmiştir. Kolon-kiriş birleşim davranışı incelendiğinde kirişin profil kalınlığını arttıkça eğri moment eksenine yaklaştığından rijitlik ve dayanım da artmıştır. Rijitlik artmışı ayrıca dönme kapasitesinde de artış sağlamıştır. Ayrıca berkitme levhası kullanımı birleşim rijitliğini artırmıştır. Anahtar Kelimler: Vidalı birleşimler; Kiriş-kolon birleşimleri; Moment-dönme eğrileri, Hafif çelik yapılar 1 Experimental Evaluation of the Behaviour of Screwed Beam-to-Column Connection in Cold-Formed Steel Structures Abstract: The light steel are composed thin-walled galvanized steel sheets which is used as a profile formed by cold forming method. Various connection types such as bolted, welded, riveted, screwed, integral are used in the cold-formed steel structures. In screwed joints, self-drilling screws are used to place their teeth by opening their own holes. Self-drilling screwed connections are widely used in light steel structures due to their economic, fast and easy installation. However, studies on screw connections has been limited to shear tests. In this study, the behavior of screwed beam-to-column connection in light steel structures was investigated by using moment-rotation curves. Moment-rotation curves were created for 3 different double C-profile thicknesses and 3 different gussets plate thicknesses and the failure modes were evaluated. In addition, the effect of the stiffeners on the behavior of connections was also investigated to increase the rigidity of beam-to-column connection. When the beam-to-column connection behavior is examined, as the profile thickness of the beam increases, the stiffness and strength increase since the curve approaches the moment axis. The increase in rigidity also increased the rotation capacity. In addition, the use of stiffeners increases connection rigidity.

Devamını Oku